forbot
+38 (097) 393-64-66
 • IVANNA INVEST REALTY (Ivanna Invest Rialti), ChP
 • Danh mục hàng
 • Căn hộ
Căn hộ
 • Căn hộ
 • Căn hộ
 • Căn hộ
 • Căn hộ
 • Căn hộ
 • Căn hộ
 • Căn hộ
 • Căn hộ
 • Căn hộ
 • Căn hộ
 • Căn hộ

Căn hộ

Đang có sẵn
6444350 UAH(245000 EUR)
Mô tả
Căn hộMô tả đầy đủ bằng các thứ tiếng sau đã có sẵn: Nga  Người phiên dịch trực tuyến
Characteristics:
Thị trường:Phế phẩm
Số tầng:High-rise (16 and more floors)
Toàn bộ khu vực: 119 m²
 Phần: 119 m²
Loại phòng:Separate
Số phòng:3
Có thể trao đổi:Không
Information is up-to-date: 22.02.2018

khác

Giá sốt trên [category_genitive] tại Kiev (Ukraina) từ công ty IVANNA INVEST REALTY (Ivanna Invest Rialti), ChP.
Similar products